NỘI LỰC TỪ BÊN TRONG LÀ CỐT LÕI CỦA SỰ BỀN VỮNG


Timan chú trọng phát triển nội lực của mỗi cá nhân trong gia đình Timan. Luôn tạo điều kiện cho toàn thể nhân viên nâng cao trình độ, kiến thức của bản thân. Khơi nguồn sáng tạo và tư duy cho mỗi cá nhân trong công việc cũng như trong cuộc sống. Đề cao tính trung thực, thẳng thắng, làm việc theo kế hoạch. Nội lực của mỗi cá nhân đủ mạnh là nền tảng lâu dài cho sự phát triển bền vững của Timan. Đến với Timan khi nhận thấy những giá trị này phù hợp với bạn.

NHỮNG ĐIỀU BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ TIMAN


 

 

Môi trường làm việc lý tưởng


 

Linh hoạt, thách thức, năng động và thân thiện, là những điều chúng tôi mang đến cho bạn sự thoải mái để tập trung tạo hiệu quả công việc tốt nhất bên cạnh sự hỗ trợ của đồng nghiệp và hướng dẫn từ quản lý.

 

 

 

Cơ hội thử thách bản thân và phát triển nghề nghiệp


Bạn sẽ có cơ hội để học hỏi rất nhanh và phát triển sự nghiệp bền vững trong ngành cùng với sự mở rộng và phát triển không ngừng của công ty

 

 

 

 

 

 

Nâng tầm giá trị của bản thân


Những điều bạn phải cam kết với Timan.vn là sự quán triệt đi đến cùng với công việc và đam mê, chúng tôi tôn trọng sự nỗ lực của cá nhân và đề cao tinh thần chủ động tiên phong giải quyết những vấn đề và gặt hái thành quả.

 

 

 

 

 

 

Hãy đến với Timan để “Yêu Thương Và Biết Ơn”!